ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ РОМАНІВ А. МЕРДОК ЯК ВИД ЛІТЕРАТУРНОЇ ГРИ («ЧОРНИЙ ПРИНЦ» І «ЧАС АНГЕЛІВ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана робота присвячена вивченню інтертекстуальності як аспекту літературної творчості постмодернізму, висвітленню різних видів інтертекстуальних зв'язків, таких як цитати, аллюзії, пародії та інші. В роботі розглядається мета використання інтертекстуальності в літературі 20 століття. Основна частина роботи присвячена аналізу романів Айріс Мердок «Чорний принц» та «Час ангелів», в яких розглядаються конкретні приклади інтертекстуальних взаємодій. Аналіз використання А. Мердок класичних творів, міфології та інших літературних джерел. Ця робота спрямована на розуміння та розкриття літературної гри, яку автор влаштовує, використовуючи інтертекстуальність у своїх романах, а також поглиблення уявлення про те, як цей літературний прийом додає вартість та глибину тексту. This work is devoted to the study of intertextuality as an aspect of postmodern literary creativity, various types of intertextual relations are highlighted, such as quotations, allusions, parodies, and others. The paper studies the purpose of using intertextuality in 20th century literature. The main part of the paper is devoted to the analysis of Iris Murdoch's novels “The Black Prince” and “The Time of the Angels”, which studies specific examples of intertextual interactions. A. Murdoch's use of classical works, mythology and other literary sources are analyzed. This work is aimed at understanding and revealing the literary game that the author arranges by using intertextuality in her novels, as well as deepening the idea of how this literary technique adds value and depth to the text.
Опис
Ключові слова
постмодернізм, інтертекстуальність, інтертекст, алюзії, postmodernism, intertextuality, intertext, allusions
Цитування
Павлій А. Ю. Інтертекстуальність романів А. Мердок як вид літературної гри («Чорний принц» і «Час ангелів») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. Ю. Павлій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 62 с.
Колекції