Антропологічні повороти в філософській думці античності та середньовіччя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор розкрив антропологічні повороти в філософській думці античності та середньовіччя. В данной статье автор раскрыл антропологические повороты в философской мысли античности и средневековья. In this article, the author revealed anthropological twists in the philosophical thought of antiquity and the middle ages.
Опис
Ключові слова
антропологія, філософські думки, антична філософія, середньовіччя, філософія, антропология, философские мысли, античная философия, средневековье, философия, аnthropology, philosophical thoughts, ancient philosophy, middle ages, philosophy
Цитування
Кобзєва І. О. Антропологічні повороти в філософській думці античності та середньовіччя / І. О. Кобзєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 72–75.