Самостійна робота мабутніх вчителів музичного мистецтва в процесі виконавської діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначені педагогічні умови самостійної роботи майбутнього вчителя мистецтва. В статье определены педагогические условия самостоятельной работы будущего учителя искусства.The article defines the pedagogical conditions of the independent work of the future art teacher.
Опис
Ключові слова
вчитель мистецтва, педагогічні умови, професійні цінності, ціннісні орієнтації, студентські роботи, учитель искусства, педагогические условия, профессиональные ценности, ценностные ориентации, студенческие работы, art teacher, pedagogical conditions, professional values, value orientations., student work
Цитування
Кіпоть О. В. Самостійна робота майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі виконавської діяльності / О. В. Кіпоть, Гао Хефань, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 239–242.