МОВЛЕННЄВІ ТА МУЗИЧНО-РУХОВІ ВПРАВИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА СИСТЕМОЮ КАРЛА ОРФА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто мовленнєві та музично-рухові вправи для дошкільників за системою Карла Орфа. Зазначено, що впровадження педагогіки Карла Орфа у практичну роботи закладів дошкільної освіти збагачує завдання і зміст музичного виховання. Дуже важливо вводити у процес музичної діяльності дошкільників активну дію, рухи, жести. Мовленнєві та музично-рухові вправи за системою музичного виховання Карла Орфа – найбажаніший для дітей дошкільного віку засіб відкриття світу музики, оволодіння грою на елементарних музичних інструментах, активізації потреби фантазувати і творити. The publication examines speech and musical-motor exercises for preschoolers according to the Karl Orff system. It is noted that the implementation of Karl Orff's pedagogy in the practical work of preschool education institutions enriches the tasks and content of musical education. It is very important to enter into the process of musical activity preschoolers active action, movements, gestures. Speech and musical and motor exercises according to the system of musical education of Karl Orff are the most desirable means for preschool children to discover the world of music, to master the game on elementary musical instruments, to activate the need to fantasize and create.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, музичні заняття, педагогіка Карла Орфа, діти дошкільного віку, студентські роботи, musical education, music lessons, Karl Orff's pedagogy, preschool children, student works
Цитування
Сльота А. Д. Мовленнєві та музично-рухові вправи для дошкільників за системою Карла Орфа / А. Д. Сльота // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 80–83.