Застава – як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті досліджується сутність і правова природа застави як запобіжного заходу. Аналізуються питання щодо ефективності застави і можливості альтернативного її застосування при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В данной статье исследуется сущность и правовая природа залога как меры пресечения. Анализируются вопросы относительно эффективности залога и возможности его применения при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. This article explores the essence and legal nature of the pledge as a preventive measure. The issues regarding the effectiveness of collateral and the possibility of its application in the election of a preventive measure in the form of detention.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінальне провадження, примусові заходи, запобіжні заходи, застави, тримання під вартою, уголовное право, уголовное производство, принудительные меры, меры пресечения, залоги, содержание под стражей, criminal law, criminal proceedings, enforcement measures, preventive measures, bails, detention
Цитування
Півненко Л. В. Застава – як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Л. В. Півненко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 24. – С. 169–174.