Інтеграція цифрових технологій в інклюзивну освіту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, друкарня ФОП Петров В. В.
Анотація
Доступ до якісної освіти людей з особливими потребами при швидкому зростанні цифрових технологій є головними напрямками в освітньому інклюзивному процесі. В першу чергу, йдеться про використання допоміжних інструментів, що дозволяють подолати затримку їх розвитку через реалізацію корекційно-компенсаторного навчання. Доступ к качественному образованию людей с особыми потребностями при быстром росте цифровых технологий является главным направлением в образовательном инклюзивном процессе. В первую очередь, речь идет об использовании вспомогательных инструментов, позволяющих преодолеть задержку их развития через реализацию коррекционно-компенсаторного обучения. Access to quality education for people with special needs with the rapid growth of digital technologies are the main directions in the educational inclusive process. First of all, we are talking about the use of auxiliary tools to overcome the delay in their development through the implementation of correctional training.
Опис
Ключові слова
інтеграція, інклюзивна освіта, комунікації, функціональні обмеження, интеграция, инклюзивное образование, коммуникации, функциональные ограничения, integration, inclusive osvita, communications, functional limitations
Цитування
Олійник Т. О. Інтеграція цифрових технологій в інклюзивну освіту / Т. О. Олійник // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 739–740.