ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання різноманітних цифрових технологій в освітньому процесі. Цифрові технології сьогодні вже стали ефективним інструментом у формуванні інформаційно-цифрової компетентності майбутніх викладачів у закладах вищої освіти. Виокремлено напрями цифровізації системи неперервної освіти. Викладачі можуть використовувати відеоуроки, інтерактивні презентації, онлайн-тести, додатки для навчання мов, програми для створення віртуальних лабораторій та інші цифрові інструменти, щоб зробити процес навчання цікавішим, ефективнішим та доступнішим для студентів. The publication explores the use of various digital technologies in the educational process. Digital technologies have already become an effective tool in the formation of information and digital competence of future teachers in higher education institutions. The directions of digitalisation of the continuing education system are highlighted. Teachers can use video tutorials, interactive presentations, online tests, applications for language learning applications, software for creating virtual laboratories and other digital tools to make the learning process more interesting, effective and more accessible to students.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, цифрові технології, освітній процес, підготовка викладачів, information and digital competence, digital technologies, educational process, teacher training
Цитування
Собченко Т. М. Цифрові технології як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти / Т. М. Собченко, К. С. Сусліченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 578–581.