Вимоги до особистості вчителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу творчого доробку В. О. Сухомлинського автором виділено завдання, які покликаний розв’язувати вчитель-вихователь. Based on the analysis of V. O. Sukhomlynskyi's creative work, the author has identified the tasks that the teacher-educator is called upon to solve.
Опис
Ключові слова
Сухомлинський В. О., особистість вчителя, магістерські роботи, V. O. Sukhomlynskyi, personality of the teacher, master's work
Цитування
Навроцька К. Вимоги до особистості вчителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / К. Навроцька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 36.