Фізіотерапевтичні процедури в реабілітації дітей із ДЦП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано фізіотерапевтичну процедуру, яка використовується у реабілітації осіб із ДЦП. В статье охарактеризовано физиотерапевтическую процедуру, которая используется в реабилитации лиц с ДЦП. The article describes the physiotherapy procedure that is used in the rehabilitation of people with cerebral palsy.
Опис
Ключові слова
дитячий церебральний параліч, реабілітація, ампліпульстерапія, ранній вік, магістерські роботи, детский церебральный паралич, ребилитация, амплипульстерапия, ранний возраст, магистерские работы, cerebral palsy, rehabilitation, amplipulse therapy, early age, master's work
Цитування
Волошина А. В. Фізіотерапевтичні процедури в реабілітації дітей із ДЦП / А. В. Волошина // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 54–56.