ПРОБЛЕМА П’ЯТОГО ПОСТУЛАТУ ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Нині майже 2000 років не припиняються спроби довести п’ятий постулат Евкліда, що виник ще у Давній Греції. Намагалися використовувати перші чотири постулати , аксіоматику планіметрії і навіть фізику , можливо сам Евклід теж намагався довести свою аксіому. Проте у чому ж полягає її проблема? For almost 2,000 years now, attempts to prove Euclid's fifth postulate, which originated in Ancient Greece, have not stopped. They tried to use the first four postulates, the axiomatics of planimetry and even physics, perhaps Euclid himself also tried to prove his axiom. However, what is her problem?
Опис
Ключові слова
п'ятий постулат, паралельність двух прямих, площина, пряма, точка, fifth postulate, parallelism of two lines, plane, line, point
Цитування
Белименко О. С. Проблема п’ятого постулату та її розв’язання / О. С. Белименко, Н. В. Макущенко, І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 166–167.