Діти з порушенням слуху

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто тему дітей з порушенням слуху. В статье рассмотрено тему детей с нарушением слуха. The article deals with the topic of children with hearing impairment.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, порушення слуху, глухі діти, студентські роботи, инклюзивное образование, нарушение слуха, глухие дети, студенческие работы, inclusive education, hearing impairment, deaf children, student work
Цитування
Гулій А. Діти з порушенням слуху / А. Гулій, Ю. Д. Бойчук // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 40–41.