Самореалізація майбутніх викладачів музичного мистецтва в процесі інтерпретації хорових творів як наукова проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено, що активна творча діяльність у процесі інтерпретації музичного твору стимулює інтенсивний розвиток музичних здібностей та художньо-образного мислення, виконавської волі та виконавської майстерності, самореалізації. Визначено особливості самореалізації майбутніх викладачів музичного мистецтва в процесі інтерпретації хорових творів. В статье доказано, что активная творческая деятельность в процессе интерпретации музыкального произведения стимулирует интенсивное развитие музыкальных способностей и художественно-образного мышления, исполнительской воли и исполнительского мастерства, самореализации. Определены особенности самореализации будущих преподавателей музыкального искусства в процессе интерпретации хоровых произведений. In the article it is proved that active creative activity in the process of the interpretation of the musical work stimulates intensive development of the musical abilities and artistic figurative thinking, performing will and performing skill, self-realization. The peculiarities of self-realization of the future music teachers in the process of the interpretation of the choral song are determined.
Опис
Ключові слова
інтерпретація музичного твору, фахова підготовка, майбутні викладачі, хоровий твір, самореалізація, студентські роботи, интерпретация музыкального произведения, профессиональная подготовка, будущие преподаватели, хоровое произведение, самореализация, студенческие работы, professional preparation, interpretation of the musical work, future teachers, choral song, self-realization, student work
Цитування
Красновська Н. В. Самореалізація майбутніх викладачів музичного мистецтва в процесі інтерпретації хорових творів як наукова проблема / Н. В. Красновська // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 9–14.