Роль професійної освіти в формуванні інфраструктури ринку праці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Аналізується роль професійної освіти в формуванні інфраструктури ринку праці. Анализируется роль профессионального образования в формировании инфраструктуры рынка труда. The role of vocational education in the formation of labor market infrastructure is analyzed.
Опис
Ключові слова
професійна освіта, ринок праці, працевлаштування, магістерські роботи, профессиональное образование, рынок труда, трудоустройство, магистерские работы, professional education, labor market, employment, master's work
Цитування
Конопелько Д. А. Роль професійної освіти в формуванні інфраструктури ринку праці / Д. А. Конопелько // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 42.