ПРИНЦИПИ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто принципи музичної терапії у роботі з дошкільниками. Музична терапія – це процес міжособистісного спілкування, в якому використовуються всі аспекти її впливу: фізичні, емоційні, інтелектуальні, соціальні, естетичні та духовні з метою поліпшення або збереження здоров’я людини. Зазначено, що за допомогою музичної терапії можна моделювати емоції, допомагати збалансувати психоемоційний стан і поведінку дитини. Засоби казки допомагають зменшити почуття тривоги і невпевненості. Народна і дитяча музика дає відчуття безпеки. Розслабляючий ефект забезпечують ігри для розвитку дрібної моторики. Заспокійливим ефектом фігуруватимуть звуки природи. Рухлива дитина, завдяки сприйняттю музики, заспокоюється, а нерішуча і безконтактна дитина значно підвищить власний тонус, рівень бадьорості. Заняття з використанням музично-терапевтичних технологій дають багатий досвід спілкування, наповнюють життя радісними та яскравими враженнями. The publication discusses the principles of music therapy in working with preschoolers. Music therapy is a process of interpersonal communication in which all aspects of its influence are used: physical, emotional, intellectual, social, aesthetic and spiritual in order to improve or preserve human health. It is noted that with the help of music therapy, you can model emotions, help balance the child's psycho-emotional state and behavior. The means of a fairy tale help to reduce feelings of anxiety and uncertainty. Folk and children's music gives a sense of security. Games for the development of fine motor skills provide a relaxing effect. The sounds of nature will have a soothing effect. A mobile child, thanks to the perception of music, calms down, and an indecisive and contactless child will significantly increase his own tone and level of cheerfulness. Classes using music therapy technologies provide a rich experience of communication, fill life with joyful and bright impressions.
Опис
Ключові слова
музична терапія, збереження здоров’я, діти дошкільного віку, студентські роботи, music therapy, health care, preschool children, student works
Цитування
Совик І. В. Принципи музичної терапії у роботі з дошкільниками в умовах сьогодення / І. В. Совик // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 460–464.