Збірник наукових праць молодих вчених історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Даний збірник містить наукові статті, тези здобувачів вищої освіти історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, які присвячені актуальним проблемам історіографії та джерелознавства, антропологічного виміру історії, педагогіці та методиці викладання суспільствознавчих дисциплін, історії української культури та духовності, а також проблемам історії України та всесвітньої історії. Данный сборник включает в себя научные статьи, тезисы соискателей высшего образования исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды, посвященные актуальным проблемам историографии и источниковедения, антропологического измерения истории, педагогике и методике преподавания обществоведческих дисциплин, истории украинской культуры и духовности, а также проблемам истории Украины и всемирной истории. This collection includes scientific articles, theses of graduate students of the Faculty of History of the Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University, dedicated to current problems of historiography and source study, the anthropological dimension of history, pedagogy and methodology of teaching social science disciplines, the history of Ukrainian culture and spirituality, as well as problems of Ukrainian history and world history.
Опис
Ключові слова
історія України, історія козацтва, всесвітня історія, історія Харківщини, історія політики, історія культури, история Украины, история казачества, всемирная история, история Харьковщины, история политики, история культуры, Ukrainian history, Cossack history, world history, history of Kharkiv region, political history, cultural history
Цитування
Збірник наукових праць молодих вчених історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди : (приуроч. вшануванню пам’яті Польового Гетьмана Слобід. козац. округу, Отамана ГО "Окремий наук.-освіт. центр Укр. козацтва ім. Г. С. Сковороди", генерал-отамана Укр. козацтва (2002–2021 рр.), ректора ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (1980–2020 рр.), акад. І. Ф. Прокопенка) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. О. С. Гончарова]. – Харків, 2021. – Вип. 13. – 281 с.