Зовнішні державні запозичення України на ринку еврооблігацій: політика формування та загрози використання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором проаналізовано сучасний стан ринку зовнішніх суверенних запозичень України. Зроблено висновок: .висока доходність внутрішніх і зовнішніх облігацій уряду України лягає важким тягарем на державний бюджет і породжує реальні загрози для боргової та зовнішньої стійкості економіки. The author analyzed the current state of the external sovereign borrowing market of Ukraine. The conclusion was made: the high yield of internal and external bonds of the government of Ukraine is a heavy burden on the state budget and creates real threats to the debt and external stability of the economy.
Опис
Ключові слова
економіка України, овнішній державний борг України, ринок єврооблігацій, магістерські роботи, economy of Ukraine, economy of Ukraine, foreign public debt of Ukraine, Eurobond market, master's work
Цитування
Цоцорін О. Є. Зовнішні державні запозичення України на ринку єврооблігацій: політика формування та загрози використання / О. Є. Цоцорін // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 72–73.