Кольороназви у творах В. С. Моема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено, що в арсеналі художніх засобів В. С. Моема кольороназви відіграють важливу роль у створенні яскравих, експресивних словесних образів. Зазвичай письменник звертається до використання таких лексем у пейзажних описах, портретних характеристиках, ліричних відступах, описах інтер'єрів. В статье доказано, что в арсенале художественных средств В. С. Моэма название цветов играет важную роль в создании ярких, экспрессивных словесных образов. Обычно писатель обращается к использованию таких лексем в пейзажных описаниях, портретных характеристиках, лирических отступлениях, описаниях интерьеров. The article proves that in the arsenal of artistic means of W. S. Maugham the names of flowers play an important role in creating vivid and expressive verbal images. S. Maugham names of flowers play an important role in creating bright, expressive verbal images. Usually the writer turns to the use of such lexemes in landscape descriptions, portraits, lyrical digressions, descriptions of interiors.
Опис
Ключові слова
кольороназви, колір, англійська література, студентські роботи, название цветов, цвет, английская литература, студенческие работы, color name, color, English literature, student work
Цитування
Шило Т. Кольороназви у творах В. С. Моема / Т. Шило // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 86–87.