СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ДІЄСЛІВ РУХУ У ТВОРАХ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОГО ЖАНРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено семантичному варіюванню дієслів руху в англомовних текстах науково-фантастичного жанру. Окреслено характеристики наукової фантастики та її відмінності від літературної казки та жанру фентезі, виявлено погляди лінгвістів на дієслівну синонімію і класифікації дієслів, розглянуто особливості дієслів руху, зафіксовані у тлумачних словниках англійської мови. На основі проведеного аналізу англомовних науково-фантастичних текстів виявлено універсальні характеристики, що співпадають із словниковими визначеннями, та деякі унікальні риси, що знаходять прояв саме в науково-фантастичних текстах, наприклад, пов’язані з причинами руху, його напрямом і характером, тривалістю тощо. Доведено доцільність використання таких текстів у процесі навчання підлітків екстенсивного читання. The project is devoted to semantic modifications of the verbs of movement in English texts of science fiction. The main science fiction features are outlined and their differences from characteristics of fantasy are revealed. Various views on the verb synonymy and verb classification are described. Definitions of the verbs of movement presented in reliable English dictionaries are analyzed. The conducted research into the semantic and functional aspects of the verbs of movement in English works of science fiction results in finding out universal characteristics that coincide with dictionary definitions and some unique features that appear just in the texts of the science fiction genre, for instance, connected with the causes of movement, its direction and manner, duration etc. The expediency of using such texts in the process of teaching teenagers extensive reading has been proven.
Опис
Ключові слова
наукова фантастика, дієслівна синонімія, дієслова руху, характеристики рухів, екстенсивне читання, science fiction, verb synonymy, verbs of movement, movement characteristics, extensive reading
Цитування
Борисов А. А. Семантичні модифікації дієслів руху у творах науково-фантастичного жанру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. А. Борисов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2024. – 66 с.
Колекції