Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в Новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор звертається до педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. Обгрунтовано, що ідеї видатного педагога знайшли своє відображення й реалізацію в організації ефективного освітнього середовища нової української школи. The author refers to the pedagogical legacy of V. O. Sukhomlynskyi. It is substantiated that the ideas of the outstanding teacher were reflected and implemented in the organization of an effective educational environment of the new Ukrainian school.
Опис
Ключові слова
Сухомлинський В. О, виховання, Нова українська школа, магістерські роботи, Sukhomlynskyi V., education, New Ukrainian School, master's work
Цитування
Жуковська І. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в Новій українській школі / І. Жуковська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 32.