СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Розглянуте дослідження є виявлення стилістичного потенціалу неозначено-особових речень у романі Володимира Лиса «Століття Якова». В авторських відступах, спрямованих на поглиблення інформації про персонажа, подібні структури змінюють ритмічно-інтонаційні характеристики тексту. Рассмотренные исследования являются выявлением стилистического потенциала неопределенно-личных предложений в романе Владимира Лиса «Столетие Якова». В авторских отступлениях, направленных на углубление информации о персонаже, подобные структуры меняют ритмично-интонационные характеристики текста.The considered research is the discovery of the stylistic potential of indefinite-personal sentences in Volodymyr Lys's novel The Age of Jacob. In the author's digressions aimed at deepening the information about the character, such structures change the rhythmic and intonational characteristics of the text.
Опис
Ключові слова
стилістика, Лис В., речення, мовлення, стилистика, Лис В., предложения, речь, stylistics, Lis V., sentence, speech
Цитування
Чернецова Т. Стилістичний потенціал неозначено-особових речень у романі Володимира Лиса «Століття Якова» / Т. Чернецова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 195–197.