Культуротворчий підхід у формуванні готовності до професійної самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається актуальна проблема застосування культуротворчого підходу у формуванні готовності до професійної самореалізації майбутніх вчителів музичного мистецтва. Здійснено аналіз науково-теоретичного досвіду щодо визначення базових понять дослідження та з’ясовано специфіку використання культурологічного підходу у професійній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва. В статье рассматривается актуальная проблема применения культуротворческого подхода в формировании готовности к профессиональной самореализации будущих учителей музыкального искусства. Осуществлен анализ научно-теоретического опыта по определению базовых понятий исследования и выяснена специфика использования культурологического подхода в профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства. In the article the issue application of the cultural-creative approach is examined in forming of the readiness to professional self-realization of the future music teachers. The analysis of the theoretical experience is carried out in relation to determination of the base concepts of the research and the specific of the use of the culturological approach is found out in professional preparation of the future music teachers.
Опис
Ключові слова
вчитель музичного мистецтва, культура, культурологічний підхід, професійна самореалізація, студентські роботи, учитель музыкального искусства, культурологический подход, профессиональная самореализация, студенческие работы, music teacher, culture, culturological approach, professional self- realization, student work
Цитування
Чумак Ю. В. Культуротворчий підхід у формуванні готовності до професійної самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва / Ю. В. Чумак // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 22–28.