Діяльність дворянських станових установ у системі місцевого самоврядування Слобідсько-Української губернії (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою є висвітлення процесу організації та діяльності дворянських станових установ Слобідсько-Української губернії другої половини XVIII – першої половини XIX ст. The aim is to highlight the process of organization and activities of the nobility of the Sloboda-Ukrainian province in the second half of the XVIII - first half of the XIX century.
Опис
Ключові слова
дворянські станові установи, Слобідсько-Українська губернія, предводителі дворянства, сучасна історіографія, noble estates of the institution, Sloboda-Ukrainian province, leaders of the nobility, modern historiography
Цитування
Плужник Є. А. Діяльність дворянських станових установ у системі місцевого самоврядування Слобідсько-Української губернії (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Є. А. Плужник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 77 с. + дод.
Колекції