Роман Дж. Голсуорсі «Біла мавпа» в контексті неоромантизму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто неоромантизм, як рання течія модернізму, естетичного та філософського мейнстріму першої половини ХХ століття. Дж. Голсуорсі не є чисто неоромантичним письменником, але його твір «Біла мавпа» має конкретне неоромантичне забарвлення. Він є зразком високого мистецтва, в якому образи і символи сприяють створенню єдиного ефекту нарації. В статье рассмотрен неоромантизм, как раннее течение модернизма, эстетического и философского мейнстрима первой половины ХХ века. Дж. Голсуорси не является чисто неоромантическим писателем, но его произведение «Белая обезьяна» имеет конкретную неоромантическую окраску. Он является образцом высокого искусства, в котором образы и символы способствуют созданию единого эффекта нарации. This article considers neo-romanticism as an early current of modernism, an aesthetic and philosophical mainstream of the first half of the twentieth century. J. Galsworthy is not a purely neo-romantic writer, but his work "The White Monkey" has a particular neo-romantic flavor. It is a model of high art, in which images and symbols contribute to a unified effect of narration.
Опис
Ключові слова
неоромантизм, англійська література, студентські роботи, английская литература, студенческие работы, neo-romanticism, English literature, student work
Цитування
Персіянова А. Роман Дж. Голсуорсі "Біла мавпа" в контексті неоромантизму / А. Персіянова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 58.