Труднощі комунікації дітей з інтелектуальними порушеннями в період воєнного часу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено формування та розвиток навичок спілкування дітей, які мають інтелектуальні порушення, з однолітками та дорослими. Унаслідок війни діти з інтелектуальними порушеннями потребують більш уважного ставлення та підтримки не лище з боку вчителів, але й батьків, які мають завжди бути поруч та допомагати дитині долати труднощі комунікації у дистанційному режимі. Варто застосовувати різні методи та форми роботи на корекційних онлайн-заняттях для полегшення взаємодії з дитиною, яка має інтелектуальні порушення, пояснювати у доступній формі щодо подій, які відбуваються навколо, сприяти формуванню реального сприйняття світу, заспокоювати їх, запевняти у тому, що ворог зазнає поразки і незабаром усі повернемося до мирного життя. The article investigates the formation and development of communication skills of children with intellectual disabilities with peers and adults. As a result of the war, children with intellectual disabilities need more careful attention and support not only from teachers, but also from parents, who should always be there and help the child to overcome the difficulties of communication in a remote mode. It is worth apply different methods and forms of work in online correctional classes to facilitate interaction with a child with intellectual disabilities, explain in an accessible form about the events that are happening around, to promote the formation of real perception of the world, reassure them, assure them that the enemy will defeated and soon we will all return to peaceful life.
Опис
Ключові слова
комунікація, інтелектуальні порушення, воєнний стан, communication, intellectual violations, martial law
Цитування
Кобченко С. Р. Труднощі комунікації дітей з інтелектуальними порушеннями в період воєнного часу / С. Р. Кобченко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 64–70.