КЛАРІС ЛІСПЕКТОР ЯК ЗНАКОВА ПОСТАТЬ ЛІТЕРАТУРИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ПРИСТРАСТЬ ЗГІДНО З Г.Х.»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано один з провідних романів К. Ліспектор «Пристрасть згідно з Г.Х.» (1964) задля виявлення в ньому ідей літературного екзистенціалізму, що сприятиме подальшому науковому пошуку в обраному феномені. Текст роману «Пристрасть згідно з Г.Х.» є внутрішнім монологом, який написано від першої особи. Зазначено, що головна героїня роману відчуває потребу знайти сенс у своєму існуванні після зіткнення з незрозумілим і навіть огидним об’єктом. Вона прагне зрозуміти, чому ця подія має такий великий вплив на неї. Проблема вибору, з якою стикається персонаж Г.Х., її відчуженість та «інакшість», несприйняття звичних концепцій моралі, незакінченість розв’язки роману є втіленням елементів літературного екзистенціалізму. The publication analyzes one of the leading novels K. Lispector "Passion according to G.H." (1964) in order to reveal in it the ideas of literary existentialism, which will contribute to further scientific research in the chosen phenomenon. The text of the novel "Passion according to G.H." is an internal monologue which written in the first person. It is noted that the main character of the novel feels the need to find meaning in her existence after encountering an incomprehensible and even disgusting object. She seeks to understand why this event has such a profound effect on her. The problem of choice faced by the character of G.H., her alienation and "otherness", non-acceptance of familiar concepts morality, the incompleteness of the resolution of the novel is the embodiment of the elements of literary existentialism.
Опис
Ключові слова
літературознавство, Ліспектор К., літературний екзистенціалізм, магістерські роботи, literary studies, K. Lispector, literary existentialism, master's theses
Цитування
Севрук К. О. Кларіс Ліспектор як знакова постать літератури екзистенціалізму (на прикладі роману «Пристрать згідно з Г.Х.») / К. О. Севрук // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 106–108.