ЗАСТОСУВАННЯ «МІКСІВ» У ПРАКТИЦІ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА, ЕРГОТЕРАПЕВТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено сучасні засоби фізичної терапії, як інструменти майбутніх фахівців для досягнення ефективних результатів відновлення, чи адаптації та інтегрувати їх у командну роботу. Розглянуто застосування «міксів» - методики Глена Домана і принципів альтернативної комунікації, який являється не поганим елементом у програмі командних робіт, є навіть, професіональною рисою фізичного терапевта, ерготерапевта для більш гнучкої праці з пацієнтом. Такий «мікс» покращить спілкування між терапевтами і пацієнтами, що з мінімальним або відсутнім вербальним спілкуванням під час терапевтичних сеансів, якщо формувати картки за темами. The publication examines modern means of physical therapy, such as tools of future professionals to achieve effective recovery or adaptation results and integrate them into teamwork. The considered use of "mixes" - Glen Doman's methodology and principles of alternative communication, which is not a bad element in the teamwork program, is even a professional trait of a physical therapist, occupational therapist for more flexible work with the patient. Such a "mix" will improve communication between therapists and patients, who have minimal or no verbal communication during therapy sessions, if cards are created by topic.
Опис
Ключові слова
фізичная терапія, ерготерапія, застосування «міксів», діти з особливими освітніми потребами, альтернативна комунікація, аспірантські роботи, physical therapy, occupational therapy, application of "mixes", children with special educational needs, alternative communication, postgraduate works
Цитування
Візірякіна О. М. Застосування «міксів» у практиці фізичного терапевта, ерготерапевта / О. М. Візірякіна // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 258–261.