Морфо-функціональні особливості травної системи баранця звичайного (GaLLinago GaLLinago L.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті морфо-функціональні особливості травної системи баранця звичайного (GaLLinago GaLLinago L.). В статье рассмотрены морфо-функциональные особенности пищеварительной системы барашка обычного (GaLLinago GaLLinago L.). Morphological and functional peculiarities of the digestive system of the common lamb (GaLLinago GaLLinago L.) are considered in the article.
Опис
Ключові слова
травна система птахів, баранці звичайні, кулики, студентські роботи, пищеварительная система птиц, барашки обычные, кулики, студенческие работы, digestive system of birds, common lambs, wader, student work
Цитування
Таранцова І. Морфо-функціональні особливості травної системи баранця звичайного (GaLLinago GaLLinago L.) / I. Таранцова, І. О. Ликова // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 72–74.