Хюррем султан – зачинателька "Жіночого султанату"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, як Хюррем султан користувалася своєю владою при дворі. Вона вела листування, була обізнана в усіх державних справах і зустрічалася з європейськими посланцями.Таким чином, Хюррем султан можна точно назвати зачинателькою «Жіночого султанату» – періоду в історії Османської імперії, коли жінки значно впливали на державні справи. В статье рассмотрено, как Хюррем султан пользовалась своей властью при дворе. Она вела переписку, была осведомлена во всех государственных делах и встречалась с европейскими послнниками.Таким образом, Хюррем султан можно точно назвать основательницей «Женского султаната» – периода в истории Османской империи, когда женщины оказывали значительное влияние на государственные дела. The article looks at how Hürrem Sultan used her power at court. She kept her correspondence, was aware of all matters of state and met with European ambassadors. Thus, Hürrem Sultan can be accurately described as the founder of the "Female Sultanate", a period in the history of the Ottoman Empire when women exercised considerable influence over state affairs.
Опис
Ключові слова
султан Сулейман І, гарем, Хюррем султан, «Жіночий султанат», студентські роботи, «Женский султанат», студенческие работы, Sultan Suleiman I, harem, Hürrem the Sultan, "Women's Sultanate", student work
Цитування
Пушкаренко О. С. Хюррем султан – зачинателька "Жіночого султанату" / О. С. Пушкаренко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 198–200.