УСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ МІНІМАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНОГО АБІТУРІЄНТА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕТАП ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (З ДОСВІДУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито процедуру визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); презентовано результати роботи експертної групи з історії України при Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) щодо визначення рівня мінімально підготовленого абітурієнта; акцентовано увагу на шляхах використання досвіду визначення результатів ЗНО для покращення якості освіти в умовах реалізації Концепції Нової української школи. The article deals with the procedures of the determination of results of the External Independent Testing (EIT). It presents conclusions of the expert group on Ukrainian history in the Kharkiv Regional Center for Educational Quality Assessment (KhRCEQ) on determining the level of an enrollee with minimal preparedness. The article focuses attention on the ways to apply practices of the determination of results of the EIT for the improvement of education quality within the framework of New Ukrainian School Concept implementation.
Опис
Ключові слова
зовнішнє незалежне оцінювання, експертні регіональні предметні групи, мінімально підготовлений абітурієнт, поріг «склав/не склав», Нова українська школа, External Independent Testing, regional expert groups on academic subjects, enrollee with minimal preparedness, ‘passed/did not pass’ threshold, New Ukrainian School
Цитування
Балацинова А. Установлення рівня мінімально підготовленого абітурієнта як ключовий етап визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (з досвіду Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти) / А. Балацинова, О. Святокум // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 127–130.