Самоосвітня діяльність як засіб розвитку особистості педагога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито зміст організації самоосвітньої діяльності педагога, визначені етапи управління процесом самоосвіти педагога, охарактеризовано модель організаціі самоосвіти педагога. В статье раскрыто содержание организации самообразовательной деятельности педагога, определены этапы управления процессом самообразования педагога, охарактеризована модель организации самообразования педагога. The article reveals the content of organizing of teacher's self-education activities, are defined the stages of management processes of teacher's selfeducation, is described a model model of organizing teacher's self-education.
Опис
Ключові слова
самоосвіта, самоосвітня діяльність, управління, самоосвіта, модель організації освіти, педагогічна освіта, самообразование, самообразовательная деятельность, управление, самообразование, модель организации образования, педагогическое образование, self-education, self-educational activity, management, self-education, model of organizing self-education, teacher's self-education.
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Самоосвітня діяльність як засіб розвитку особистості педагога / Т. М. Хлєбнікова // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 368–373.