ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання інноваційних технологій у викладанні іноземних мов в умовах дистанційної освіти. Невід’ємною частиною впровадження освітніх інноваційних технологій є використання різноманітних комп’ютерних сервісів. Розглянута освітня платформа Zoom. На прикладі аналізу можливостей Zoom, підкреслено беззаперечні переваги використання інноваційних освітніх технологій у викладанні іноземної мови. The publication examines the use of innovative technologies in teaching foreign languages in the conditions of distance education. An integral part of the implementation of innovative educational technologies is the use of various computer services. Zoom educational platform considered. Using the example of the analysis of Zoom capabilities, the undeniable advantages of using innovative educational technologies in teaching a foreign language are emphasized.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, викладання іноземних мов, дистанційна освіта, Zoom, innovative technologies, teaching foreign languages, distance education
Цитування
Яріз Н. Використання інноваційних технологій у викладанні іноземних мов в умовах дистанційної освіти / Н. Яріз // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 156–158.