ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО РОБОТИ З ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME
Анотація
У публікації наголошено на необхідності професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з опіки та піклування. Представлено програму навчального курсу «Опіка і піклування з практикумом» та методичне забезпечення до неї, що дозволяє реалізувати такі особливості підготовки: поєднання теорії з практикою навчання за допомогою організації занять у дуальній формі; ознайомлення здобувачів вищої освіти з можливостями соціальної роботи в умовах соціального дистанціювання з використанням засобів соціальних мереж; підвищення власного особистісно-професійного ресурсу майбутніх фахівців шляхом залучення їх до волонтерських ініціатив. The publication emphasizes the need for professional training of future social workers for the work of guardianship and care. The program of the training course "Care and care with practicum"; is presented and methodological support for it, which allows you to implement the following training features: combining theory with training practice through the organization of classes in a dual form; acquainting students of higher education with the possibilities of social work in conditions of social distancing using social media tools; increasing the personal and professional resources of future specialists by involving them in volunteer initiatives.
Опис
Ключові слова
фахівці соціальної галузі, опіка, піклування, діти-сироти, особи з інвалідністю, недієздатність, соціальне дистанціювання, specialists in the social sphere, guardianship, care, orphans, persons with disabilities, incapacity, social distancing
Цитування
Костіна В. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до роботи з опіки та піклування / В. Костіна // SCIENCE AND STUDY 2020 : матеріали ІІ Міжнар. форуму молод. науковців та дослідників (кращі доп.), Київ, 17–18 верес. 2020 р. – Київ,2020. – С. 10–11.