Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка включає матеріали аспірантів, студентів, учителів шкіл, викладачів, які подано до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції 18–19 травня 2023 р. The collection includes report materials of postgraduates, students, school teachers and lecturers, which were given to participate in university scientific and theoretical internet-conference 18–19 May 2023.
Опис
Ключові слова
психологія, розвиток особистості, матеріали конференції, psychology, personality development, materials of the conference
Цитування
Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі [Електронне видання] : матеріали доп. вуз. наук.-теорет. інтернет-конф. для студентів, аспірантів, викл., учителів шк., Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. І. Дорожко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. О. Є. Малихіна]. – Харків : [б. в.], 2023. – 96 с.