Екфрасис як літературне явище

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про поняття екфрасису та різновиди цього явища, надається класіфікація екфрасису. Стверджується, що eкфрасис вміщає інформацію про соціо-культурну ідентичність автора твору Також йдеться про функцію екфрасису в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея», яка полягає в репрезентації портрету і характеристиці протагоніста через свій портрет. The article goes about the notion of ekphrasis and its varieties. It presents the classification of this phenomenon as well. It is stated, that ekphrasis includes the information about the social and cultural identity of the author. The paper also deals with the function of the ekphrasis in O. Wilde’s novel “The Picture of Dorian Gray”, which lies in the representation of the portrait itself and the characterization of the protagonist through his portrait.
Опис
Ключові слова
екфрасис, класіфікація екфрасису, концепт, протагоніст, репрезентація, exphrasis, classification of ekphrasis, concept, protagonist, representation
Цитування
Роман Т. Екфрасис як літературне явище / Т. Роман // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 241–245.