Художня своєрідність казок Еліонор Фарджон

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається художня своєрідність казок Е. Фарджон. Розглянуто основні конфлікти, що лежать в основі сюжетів казок цієї англійської письменниці, означені зв’язки між уявним та реальністю в художньому світі її творів, схарактеризовано засоби поєднання в них елементів фантастичного та реального. Виявлено, що унікальність казок Е. Фарджон полягає в їх побутовій казковості та в тому, що героям справжнє щастя не дається просто так, його треба добитися або заробити. The article centers on distinct features of Eleanor Farjeon's fairy tales. The main conflicts underlying the plots of her writings are given close attention. The blend of imagery and reality in her literary works is studied explicitly, revealing the author`s concept of everyday magic and the basic idea that true happiness is never given, and can only be achieved or richly deserved.
Опис
Ключові слова
література, казка, художня своєрідність, характерні риси, фантазія, реальність, унікальність, literature, fairy tale, originality, main features, fantasy, uniqueness
Цитування
Демченко К. Художня своєрідність казок Еліонор Фарджон / К. Демченко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 85–87.