Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців охорони здоров’я на заняттях за допомогою групової форми роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет., Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглядається групова робота, як одна з форм інтерактивного навчання. Визначено її вплив на пізнавальну діяльність майбутніх фахівців охорони здоров’я. Акцентується увага на різних формах групової роботи, які можна використовувати на практичних та семінарських заняттях. В статье рассматривается групповая работа, как одна из форм интерактивного обучения. Обозначено её влияние на познавательную деятельность будущих специалистов охраны здоровья. Акцентируется внимание на разных формах групповой работы, которые можно использовать на практических и семи- нарских занятиях. In the article is considered the group work as one of the interactive education form. Determined its impact on the cognitive activity of future health care professionals. Attention is focused on various forms of group work, which can be used for practical and seminars.
Опис
Ключові слова
групова форма навчання, активні методи навчання, активізація пізнавальної діяльності, підготовка фахівців охорони здоров’я, групповая форма обучения, активные методы обучения, активизация познавательной деятельности, подготовка специалистов охрани здоровья, group studies, active learning methods, activation of cognitive activity, training of health care professional.
Цитування
Дрожик Л. В. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців охорони здоров’я на заняттях за допомогою групової форми роботи / Л. В. Дрожик // Збірник наукових праць Херсонського національного університету. Педагогічні науки / [Редкол. : В. Л. Федяєва (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – Вип. 76. –Т. 2. – C. 68–72.