ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДНОЇ СТРУКТУРИ ТА ОБРАЗ ОПОВІДАЧА У ЦИКЛІ Н. М. БЕРБЕРОВОЇ «БІЯНКУРСЬКІ СВЯТА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено характеристику особливостей оповідної структури та образа оповідача у творах, що увійшли до циклу оповідань Н. М. Берберової «Біянкурські свята» (1929–1934). Ніна Миколаївна Берберова (1901–1993) належить до молодшого покоління першої хвилі російської еміграції (1918–1939), і вклад письменниці у скарбницю російської літератури є дуже значним. В циклі «Біянкурські свята» зображено життя та побут робочих – російських емігрантів, що оселилися у передмісті Парижу Біянкурі. Зазначено, що серед циклоутворюючих елементів книги Н. М. Берберової «Біянкурські свята» не тільки змістова і жанрово-композиційна спільність, але й єдність оповідної манери і наскрізний образ оповідача – представника тієї емігрантської спільноти, до характеристики життя і побуту якої звертається письменниця. The publication examines the characteristics of narrative features the structure and image of the narrator in the works included in the cycle of stories by N. M. Berberova "Biancourt Holidays" (1929–1934). Nina Nikolaevna Berberova (1901–1993) belongs to the younger generation of the first wave of Russian emigration (1918–1939), and the writer's contribution to the treasury of Russian literature is very significant. The cycle "Biancourt Holidays" depicts the life and daily life of workers - Russian emigrants who settled in the Paris suburb of Biancourt. It is noted that among the cycle-forming elements of N. M. Berberova's book "Biancourt Holidays" is not only a content and genre-compositional commonality, but also a unity of narrative style and a through-and-through image of the narrator - a representative of the emigrant community whose life and lifestyle the writer addresses.
Опис
Ключові слова
літературознавство, російська література, російська еміграція, Берберова Н. М., магістерські роботи, literary studies, Russian literature, Russian emigration, N. M. Berberova, master's theses
Цитування
Кушина Д. А. Особливості оповідної структури та образ оповідача у циклі Н. М. Берберової «Біянкурські свята» / Д. А. Кушина // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 436–441.