Щодо визначення меж кримінально-правової охорони життя людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-10-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; вид-во "Право"
Анотація
В тезах розглянуто проблему визначення початкового моменту життя людини як об’єкта кримінально-правової охорони. На основі вивчення положень вітчизняного законодавства та доктрини кримінального права зроблено висновок про визначення меж охорони життя людини у кримінальному праві. В тезисах рассмотрена проблема определения начального момента жизни человека как объекта уголовно-правовой охраны. На основе изучения положений отечественного законодательства и доктрины уголовного права сделан вывод об определении границ охраны жизни человека в уголовном праве. The theses consider the problem of determining the initial moment of human life as an object of criminal law protection. On the basis of the provisions of domestic law and criminal law doctrine conclusion on the definition of the boundaries of protection of human life in the criminal law.
Опис
Ключові слова
кримінально-правова охорона життя, трансплантація, момент життя, пізні аборти, уголовно-правовая охрана жизни, трансплантация, момент жизни, поздние аборты, criminal and legal protection of life, transplantation, moment of life, late abortions
Цитування
Павленко Т. А. Щодо визначення меж кримінально-правової охорони життя людини / Т. А. Павленко // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8-9 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін.] – Харків : Право, 2015. – С. 314–318.