ЗРУЙНОВАНА СКУЛЬПТУРА І ПОШКОДЖЕНЕ ЛЮДСЬКЕ ТІЛО: МЕМИ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто меми війни. Війна, як найбільш трагічний і масштабний, за своєю руйнівною сутністю виклик, що випав на долю сучасних українців, консолідував суспільство на шляху до перемоги. Українці довели собі і всьому світові, що боронити свою землю можна не тільки зі зброєю в руках, але обов’язково з вірою у перемогу і любов’ю у серці. Одним із інструментів формування колективної радості та підтримання настрою і підняття бойового духу, стали меми. Жартівні, життя стверджувальні меми поширюються безмежними просторами інтернету, а також набули суспільно-культурного визнання у започаткованій «Укрпоштою» серії марок присвяченій темі війни. Це й «Русскій воєнний корабель…», «Українська мрія», «Пес Патрон», «Трактор, що тягне танк». Зазначено, що паралелі між людською тілесністю та скульптурою, зокрема, Сковороди, яка витримала ворожі удари на подвір’ї нашого університету та у вщент зруйнованому музеї філософа у Сковородинівці, хочеться мати сподівання, що покалічені війною людські тіла не призведуть до каліцтва душі. The publication examines war memes. The war, as the most tragic and large-scale, in its destructive nature, challenge that fell to the fate of modern Ukrainians, consolidated society on the way to victory. Ukrainians proved to themselves and the whole world that you can defend your land not only with weapons in your hands, but necessarily with faith in victory and love in your heart. One of the tools for the formation of collective joy and maintenance mood and raising morale, became memes. Humorous, life-affirming memes spread through the boundless spaces of the Internet, and also gained social and cultural recognition in the series of stamps dedicated to the theme of war, launched by Ukrposhta. This is also "Russian Warship...", "Ukrainian Dream", "Pes Patron", "Tractor pulling a tank". It is noted that the parallels between human physicality and sculpture, in particular, Skovorody, which withstood enemy blows in the yard of our university and in the completely destroyed museum of the philosopher in Skovorodynivka, one would like to have hope that human bodies crippled by war will not lead to mutilation of the soul.
Опис
Ключові слова
російсько-українська війна, меми війни, аспірантські роботи, Russian-Ukrainian war, war memes, postgraduate works
Цитування
Полунін Є. В. Зруйнована скульптура і пошкоджене людське тіло: меми війни / Є. В. Полунін // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 68–69.