Взаємодія сім’ї і дитячого закладу дошкільної освіти у формуванні готовності дитини до навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування готовності старших дошкільникiв до шкільного навчання. Обгрунтувано використання різноманітних форм взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю з метою підготовки старших дошкільникiв до шкільного навчання. Розглянуто застосування різноманітних форм взаємодії закладу дошкільної освіти з сім'єю: відвідування родини дитини, день відкритих дверей, бесіди, консультації, батьківські збори, і конференції. Головні задачі взаємодії педагогів дитячого саду і батьків полягає в тому, щоб досягнути єдності при підготовці дітей до школи, забезпечити високий рівень готовності дітей до школи, що надалі приведе до успішного шкільного навчання. The qualification work investigates the process of forming the readiness of senior preschoolers for schooling. The use of various forms of interaction between of preschool education institution with the family in order to prepare senior preschoolers for schooling. The article considers the use of various forms of interaction between preschool educational institution and family: visits to the child's family, open day, conversations, consultations, parental meetings and conferences. The main tasks of interaction between kindergarten teachers and parents are to achieve unity in preparing children for school, to ensure a high level of children's readiness for school, which will lead to successful schooling in the future.
Опис
Ключові слова
готовність дитини до навчання, взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’єю, діти старшого дошкільного віку, процес навчання, child's readiness for learning, interaction of the institution preschool education with families, older preschool children, learning process
Цитування
Герасименко Ю. Ю. Взаємодія сім’ї і дитячого закладу дошкільної освіти у формуванні готовності дитини до навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Ю. Ю. Герасименко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 78 с. : табл.
Колекції