Психологічні особливості хворих на нейродерміт

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розкрито проблему психологічних особливостей хворих на нейродерміт. Для хворих на нейродерміт характерна знижена здатність до вербалізації емоційних станів, складність у визначенні та змісті власних переживань, складність в проведенні різниці між почуттями та тілесними відчуттями, сконцентрованість переважно на зовнішніх подіях, а не на власних переживаннях, що відповідає поняттю алекситимічності. В статье раскрыто проблему психологических особенностей больных нейродермитом. Для больных нейродермитом характерна пониженная способность к вербализации эмоциональных состояний, сложность в определении и содержании собственных переживаний, сложность в проведении разницы между чувствами и телесными ощущениями, сконцентрированность преимущественно на внешних событиях, а не на собственных переживаниях, что соответствует понятию алекситимичности. The article deals with the problem of psychological characteristics of patients with neurodermatitis. Neurodermatitis patients are characterised by a decreased ability to verbalise emotional states, difficulty in identifying and relating their own experiences, and difficulty in differentiating between feelings and bodily sensations, focusing predominantly on external events rather than on their own experiences, consistent with the notion of alexithymia. The ability to distinguish between feelings and bodily sensations, and the focus on external events rather than on one's own feelings, is characteristic of neurodermatitis patients, which corresponds to the concept of alexithymia.
Опис
Ключові слова
психологічні особливості, нейродерміт, шкірні захворювання, алергічні реакції, психологические особенности, нейродермит, кожные заболевания, аллергические реакции, psychological characteristics, neurodermatitis, skin diseases, allergic reactions
Цитування
Меднікова Г. І. Психологічні особливості хворих на нейродерміт / Г. І. Меднікова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 216–218.