Дистанційна підтримка викладання коротких курсів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХТЕІ КНТЕУ, Харків
Анотація
При викладанні навчальних курсів, на які виділяються 1-2 модулі, тобто 30-60 годин загального обсягу часу особливо потрібна дистанційна підтримка. Найбільш доцільним та оптимальним є використання так званих, дошок об’яв, зокрема, ресурс www.padlet.com. При преподавании учебных курсов, на которые выделяются 1-2 модуля, то есть 30-60 часов общего объема времени особенно нужна дистанционная поддержка. Наиболее целесообразным и оптимальным является использование так называемых досок объявлений, в частности, ресурс www.padlet.com. When teaching courses for which 1-2 modules are allocated, that is, 30-60 hours of the total amount of time, remote support is especially needed. The most appropriate and optimal is the use of so-called message boards, in particular, the resource www.padlet.com.
Опис
Ключові слова
курс, ресурс, дистанційний, курс, ресурс, дистанционный, course, resource, remote
Цитування
Москаленко В. В. Дистанційна підтримка викладання коротких курсів / В. В. Москаленко // Теорія та практика реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти : зб. тез доп. Всеукраїнського наук.-метод. семінару з елементами вебінару, 28 лют. 2019 р. – Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2019 – С. 44-45.