Особливості саморегуляції та самоконтролю у молодших школярів із ЗПР при опануванні ними писемним мовленням

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблему опанування писемним мовленням молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Проведено експеримент, в якому були задіяні учні початкових класів. У молодших школярів із ЗПР відзначається швидка стомлюваність, зниження уваги при виконанні вправ. Ступінь самоконтролю та саморегуляції поступово знижується до кінця уроку, незважаючи на проведення фізкультхвилинок та зміни діяльності. Опанувати навичками писемного мовлення допомагає система корекційних прийомів і вправ, що корегують порушення писемного мовлення молодших школярів із ЗПР. The article investigates the problem of mastering written speech of junior schoolchildren with mental retardation. The experiment was conducted, in which primary school pupils were involved. In junior pupils with mental retardation there is a rapid fatigue, decrease attention when performing exercises. The degree of self-control and self-regulation gradually gradually decreases by the end of the lesson, despite the physical exercises and changes in activities. The system of correctional techniques and exercises helps to master the skills of written speech. techniques and exercises that correct the violation of written speech of younger schoolchildren with ASD.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, затримка психічного розвитку, саморегуляція, самоконтроль, speech disorders, mental retardation, self-regulation, self-control
Цитування
Романова Н. Ю. Особливості саморегуляції та самоконтролю у молодших школярів із ЗПР при опануванні ними писемним мовленням / Н. Ю. Романова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 169–175.