ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ТРАДИЦІЯХ РІДНОГО КРАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю. Уточнено сутність понять “громадянські якості”, стосовно дошкільного дитинства; розроблено компоненти, критерії та визначено показники сформованості громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку; схарактеризовано рівні сформованості громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку (високий, достатній, середній, низький). Розроблено і впроваджено методику виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю у роботу дошкільних навчальних закладів. The qualification work investigates the education of civic qualities in senior preschool children based on the traditions of their native land. The essence of the concept of "civic qualities" in relation to preschool childhood is clarified; components, criteria and indicators of the formation of civic qualities in senior preschool children are developed; the levels of formation of civic qualities in senior preschool children (high, sufficient, medium, low) are characterised. The methodology of civic education of senior preschool children based on the traditions of their native land was developed and implemented in the work of preschool educational institutions.
Опис
Ключові слова
громадянські якості, громадянське виховання, діти старшого дошкільного віку, дошкільні навчальні заклади, civic qualities, civic education, senior preschool children, preschool educational institutions
Цитування
Конєва Т. М. Педагогічні умови виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Т. М. Конєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 91 с. + дод.
Колекції