РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НОВОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розробка стратегій і планів дій для розв’язування задач є однією з ключових вимог нового Стандарту базової середньої освіти (2020). В роботі досліджено, що виділення відповідних стратегій та планів дій для розв’язуванню текстових задач, сприятиме формуванню в учнів математичних компетентностей та інтелектуальних умінь, передбачених новим Стандартом. Developing strategies and action plans to address the challenges is one of the key requirements of the new (2020) Standard for Basic Secondary Education. It is investigated that the selection of appropriate strategies and action plans for solving text problems will contribute to the formation of students’ mathematical competencies and intellectual skills provided by the new Standard.
Опис
Ключові слова
стандарт освіти, математика, розробка стратегій, розв’язування задач, еducation standard, mathematics, strategy development, problem solving
Цитування
Нелін Є. П. Розробка стратегій розв’язування текстових задач як один з напрямків реалізації вимог нового стандарту базової середньої освіти / Є. П. Нелін, М. С. Іваненко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 76–79.