ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО АНІМАЦІЙНОЇ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено вимоги щодо формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної спортивної діяльності. Досліджено професійні компетентності, якими необхідно володіти майбутньому вчителю фізичної культури задля проведення анімаційної спортивної діяльності. Визначено вміння, знання та навички для якісної організації та проведення рухливих ігор, рекреаційних спортивних ігор, спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчих заходів та рекреаційного туризму. The article examines the requirements for the formation of pre-service physical education teachers' readiness for animated sports activities. The professional competencies that a pre-service physical education teacher needs to have in order to conduct animated sports activities are investigated. The skills, knowledge and abilities for the qualitative organization and conduct of outdoor games, recreational sports games, sports events, physical culture and recreation activities and recreational tourism are determined.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі фізичної культури, анімаційна діяльність, спортивна діяльність, професійні компетентності, професійні компетентності, аспірантські роботи, pre-service physical education teacher, animation, sports, professional competence, postgraduate works
Цитування
Голенкова А. Вимоги щодо формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної спортивної діяльності / А. Голенкова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 258–262.