ТОПОНІМИ В НАЗВАХ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ (СТИЛІСТИЧНИЙ І СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено топоніми в назвах літературно-художніх текстів. У назвах літературно-художніх текстів топоніми належать до багатоаспектних і поліфункційних мовних одиниць, специфічність яких привертає увагу різноманітністю їх структурно-семантичних і стилістичних репрезентацій. Матеріалом дослідження стали топоніми в назвах літературних текстів, де в художній формі унаочнена розлога система історико-культурологічних назв, які реалізують функції локалізації подій і явищ, визначають їх хронологію, постають символами української духовної й матеріальної культури, лексико-семантичними й стилістичними маркерами світогляду й менталітету українців. The publication deals with the toponyms in the titles of literary and artistic texts. In the titles of literary and artistic texts, place names belong to multidimensional and multifunctional linguistic units, the specificity of which attracts attention by the variety of their structural, semantic and stylistic representations. The material of the study is toponyms in the titles of literary texts, where an extensive system of historical and cultural names is illustrated in the artistic form, which realise the functions of localisation events and phenomena, define their chronology, and become symbols of Ukrainian spiritual and material culture, lexical, semantic, and stylistic markers of the worldview and mentality of Ukrainians.
Опис
Ключові слова
українська мова, топоніми, художні тексти, лексика, стилістика, семантика, Ukrainian language, place names, literary texts, vocabulary, stylistics, semantics
Цитування
Петрова Озель Л. Топоніми в назвах літературно-художніх текстів (стилістичний і структурно-семантичний аспекти) / Л. Петрова Озель // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 279–285.