Студентські будівельні загони: до питання про витоки руху

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Йдеться про неправомірність ототожнення мобілізаційних кампаній 1920–30-х рр. зі студентським будівельним рухом 1950–80-х р. Зазначається, що мобілізації про-водилися примусово протягом всього навчального року, студентів відволікали від занять на різний термін, в той час як студентські будівельні загони з самого початку формувалися на добровільній основі для роботи протягом літніх канікул. Наголошено на тому, що студентська праця у ранньому радянському суспільстві не відрізнялася особливим ентузіазмом і піднесенням, оскільки фіксувалися випадки масового нега-тивного ставлення до неї. The article deals with the illegitimacy of the identification of the mobilization cam-paigns of the 1920's and 1930's with the student construction movement of the 1950s-80s. It is noted that mobilizations were conducted compulsorily throughout the academic year, the students were suspended from classes for different terms, while student building units from the very beginning were formed on a voluntary basis for working during summer holidays. It is noted that the students work in the early Soviet society was not notable for enthusiasm and uplifting, since the cases of mass negative attitude towards it were recorded.
Опис
Ключові слова
мобілізації, студенти, студентські будівельні загони, праця, радянське суспільство, mobilization, students, student construction squads, labor, Soviet society
Цитування
Рябченко О. Л. Студентські будівельні загони: до питання про витоки руху / О. Л. Рябченгко // Дослідження з історії і філософії науки і техніки / Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Вип. 26–27. – С.43–56.