Організація творчої діяльності здобувачів вищої освіти в умовах хорового класу на засадах академічної доброчесності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті репрезентовано результати дослідження однієї з актуальних проблем сучасного суспільства – формування на засадах прозорості і доброчесності молодої генерації людей, здатної дієво змінювати й вдосконалювати соціальну і культурну реальність сьогодення. Метою розвідки є розкриття значення принципу академічної доброчесності як основи організації творчої діяльності майбутніх педагогів-музикантів в умовах хорового класу. The article presents the results of a study of one of the pressing problems of modern society – the formation on the basis of transparency and integrity of young generation of people who can effectively change and improve the social and cultural reality of today. The purpose of the research is to reveal the importance of the principle of academic integrity as the basis for organizing the creative activities of future music teachers in the choral class.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, академічна доброчесність, педагог-музикант, творча діяльність, хоровий спів, professional training, academic integrity, music teacher, creative activity, choral singing
Цитування
Григоренко В. Л. Організація творчої діяльності здобувачів вищої освіти в умовах хорового класу на засадах академічної доброчесності / В. Л. Григоренко, Т. О. Шуть // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2022. – Вип. 98. – С. 34–41.