МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ З РОЗЛАДОМ СПЕКТРУ АУТИЗМУ У США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто методику дослідження особливостей організаційно-педагогічних умов реалізації педагогічної підтримки молодших школярів з розладом спектру аутизму у закладах загальної освіти США та можливі шляхи впровадження отриманого західного досвіду в Україні. Для досягнення обраної мети були використані теоретичні методи та емпіричні. В статье рассмотрены методы исследования особенностей организационно-педагогических условий реализации педагогической поддержки младших школьников с расстройством спектра аутизма в учреждениях общего образования США и возможные пути внедрения полученного западного опыта в Украине. Для достижения выбранной цели были использованы теоретические методы и эмпирические. The article examines the methods of research on the features of organizational and pedagogical conditions for the implementation of pedagogical support for young students with autism spectrum disorder in general education institutions in the USA and possible ways of implementing the Western experience in Ukraine. To achieve the chosen goal, theoretical and empirical methods were used.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, аутизм, методика дослідження, аспірантські роботи, инклюзивное образование, методика исследования, аспирантские работы, inclusive education, autism, research methodology, postgraduate work
Цитування
Псарьова М. Д. Методика дослідження освіти дітей з розладом спектру аутизму у США / М. Д. Псарьова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 43–44.